Strona główna
Harmonogram
Aktualne propozycje
Stałe propozycje
Grupy
Z życia ROZWIJALNI
Nasi partnerzy
Dla dzieci

 

 

 

 

 

 ROZWIJALNIA
Dom Twórczego Życia
ul. J. Chełmońskiego 30
51-630 Wrocław
 
 zobacz nas na mapie 
 e-mail: info@rozwijalnia.pl 
 tel. 0-71 348-60-30 
 


 

Z DALA OD SZKOŁY
weekendowe zajęcia dla dzieci mających specyficzne trudności w uczeniu się

Prowadzi Anna Brzeska – nauczycielka dyplomowana i lubiana. Na co dzień uczy dzieci w klasach I-III. Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się z dobrym skutkiem dziećmi mającymi specyficzne trudności w uczeniu się, zwłaszcza dyslektykami.

Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej. Aby skutecznie pomagać dzieciom i dorosłym, ukończyła szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej wg metody dr Paula Dennisona („Brain Gym” – cz. I i II). Z radością obserwuje postępy, jakie czynią jej podopieczni.  

 

W ramach zajęć z dziećmi proponuje bliskie kontakty z ulubionymi przez dzieci bohaterami, które pomogą w:

 - doskonaleniu techniki cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem,

- utrwaleniu poznanych zasad ortograficznych,

- systematycznym wzbogacaniu słownictwa,

- formułowaniu wypowiedzi poprawnych, a czasami zabawnych,

- nauczeniu się korzystania ze słownika ortograficznego.

 

Towarzyszyć temu będą:

- wdrażanie do systematyczności i staranności w działaniu,

- motywowanie do wytrwałości, pokonywania napotkanych trudności.

 

Szanse na sukces stwarzają:

- przyjazne, kolorowe miejsce, bez szkolnych rygorów,

- bezstresowa atmosfera,

- niewielka grupa (do 6 osób), gwarantująca indywidualne podejście do każdego dziecka,

- pokazanie, jak w praktyce działają techniki i metody ułatwiające efektywne uczenie się,

- stosowanie na każdych zajęciach elementów kinezjologii edukacyjnej,

- dostrzeganie czynionych postępów i stosowanie systemu wzmocnień pozytywnych.

 

Korzyści ze stosowania GIMNASTYKI MÓZGU:

- poszerzenie pola widzenia

- usprawnienie spostrzegawczości,

- podniesienie poziomu koncentracji,

- usprawnienie percepcji wzrokowo-ruchowej,

- podniesienie sprawności graficznej.

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-10 lat. Odbywają się w soboty i niedziele od godz. 11.00 do 12.00. Odpłatność za każde zajęcia - 60 zł od dziecka.

 

Rekomendujemy: strój sportowy-najlepiej dres, picie niegazowanej wody w trakcie zajęć (może być przegotowana w termosie).

 

Poleć tę stronę zainteresowanym
Moje konto