UWAŻNE DZIECI - TRENING UWAŻNOŚCI (MINDFULLNESS) DLA DZIECI

Zajęcia edukacyjne rozwijające koncentrację uwagi, skierowane do dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

Skoncentruj się!

Dzieci często słysza te słowa - wypowiadane przez rodziców lub nauczycieli - ale rzadko ktos wyjaśnia im, jak mają to zrobić. I co tak naprawdę oznacza bycie skupionym czy skoncentrowanym. Dorośli, mimo że często dwoją się i troją, nie potrafią tego nauczyć.

Drogi Rodzicu!

Jesli chciałbyś, aby Twoje dziecko opanowało umiejętność koncentrowania uwagi i czerpało cały szereg powiazanych z tym korzyści, zapisz je na TRENING UWAŻNE DZIECI. Wyposaż swoje dziecko w kompetencje potrzebne do madrzejszego, zdrowszego i szczęśliwszego życia:

wzrost koncentracji uwagi -> dobra pamięć -> lepsze efekty w uczeniu się -> radosne uczenie się -> wieksze zaangażowanie -> sukcesy szkolne -> poznawanie siebie -> poczucie wpływu na własne działania -> wzrost odpowiedzialności -> wzrost poczucia własnej wartosci -> rozwiniecie samokontroli -> zmniejszenie nadreaktywności -> umiejetność wyciszenia się -> tworzenie dobrych relacji -> rozwijanie życzliwości -> równowaga i odporność psychiczna -> zdolność relaksowania się -> zdrowszy sen

Potrzeby współczesnych dzieci

Trening uważności pomaga dzieciom lepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie przed nimi stoją. Daje zestaw strategii, które łatwo zintegrować z nauką szkolną. Dostarcza wiedzy o mózgu i jego funkcjonowaniu, dzięki czemu dzieci zyskują wgląd w własne umysły i zachowania.

Optymalizacja stresu

Stres nie jest obcy również dzieciom, zwlaszcza w obecnych czasach. Nasilony stres, niestety, może hamować zdolność uczenia się. Istotne jest jednak nie to, aby walczyć ze stresem, tylko żeby nauczyć się, jak zarządzać sobą w stresie. TRENING UWAŻNOŚCI oferuje proste praktyki, rozwijające zdolność do nieulegania wszystkim impulsom i umiejętnego zarządzania sobą.

"Najpierw oddech!"

Podstawowa praktyka uważności w oparciu o program MindUp to nauka nawyku głębokiego oddychania. Dzieci ćwiczą głebokie oddychanie na każdych zajęciach oraz pomiędzy nimi - przez kilka minut dziennie. Ta praktyka to fundament dla owocnej nauki i współpracy z innymi. Sprzyja koncentracji.

W oparciu o MindUp

Trening UWAŻNE DZIECI powstał w oparciu o program edukacyjny MindUp. Program ten wykorzystuje wiedzę pochodzącą z najnowszych badań naukowych w dziedzinie neuronauki kognitywnej, psychologii poznawczej, mindfulness i kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL).

Wnioski z badań naukowych

Osiągnięcia szkolne uczniów klasy 8 można trafniej przewidzieć na podstawie znajomości ich kompetencji społeczno-emocjonalnych w klasie 3 niż na podstwaie ich wyników w nauce w tej klasie. Zdolność radzenia sobie z emocjami oraz umiejętność współdziałania z innymi odgrywają ważną rolę w sukcesach szkolnych, a następnie zawodowych oraz życiowych.

Tematy poruszane na zajęciach to m.in.:

 • uważna świadomość
 • uwazne oddychanie
 • uwazne słuchanie
 • uważne widzenie
 • uważny zapach
 • uwazna degustacja
 • świadomy ruch
 • podstawy działania mózgu
 • rola nastawienia
 • kwestia perspektywy
 • akceptacja uczuć
 • optymizm
 • docenianie szczęśliwych doświadczeń
 • wyrażanie wdzięczności
 • wykonywanie aktów dobroci
 • podejmowanie swiadomych działań.

Prowadząca trening UWAŻNE DZIECI - Alexandra Butor jest psychologiem, nauczycielką, trenerką, konsultantką psychoterapii pozytywnej z 9-letnim doświadczeniem zawodowej pracy z dziećmi.

Kiedy?

Od września 2018r. do maja 2019r. Łącznie 28 spotkań. Zajęcia raz w tygodniu po 45-50 minut.

Dla kogo?

Trening adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Na podstawie wieku, dzieci będą przydzielane do grup liczących po 8-10 osób.

Koszt

160 zł brutto miesięcznie, płatne przez 8 miesięcy.
W przypadku płatności z góry za cały trening  - zniżka 6% (1200 zł).

Zakwalifikowanie dziecka na trening UWAŻNE DZIECI odbywa się po indywidualnej konsultacji - rozmowie prowadzącej z dzieckiem i jego rodzicem.

 • Czas trwania konsultacji - 50 minut.
 • Cel: umożliwienie podjecia świadomej decyzji o zapisaniu dziecka na trening. Konsultacja nie zobowiazuje do zapisania dziecka na trening. Prowadząca ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmówić zakwalifikowania dziecka na trening.
 • Konsultacje i trening odbywają się w ROZWIJALNI przy ul. Chełmońskiego we Wrocławiu.
 • Koszt konsultacji wynosi 100 zł brutto. W pierwszej kolejności proszę o wypełnienie formularza na stronie h ttp://uwaznedzieci.edu.pl/formularz oraz dokonanie opłaty w zwiazku z rezerwacją terminu i sali w kwocie 50 zł brutto na konto: Alexandra Butor, nr konta 09 1950 0001 2006 0041 8295 0001. Nastepnie proszę o wysłanie potwierdzenia przelewu e-mailem: kontakt@uwaznedzieci.edu.pl. Można przy tym zaproponować termin konsultacji; ustalimy go wspólnie.
 • Pozostała część opłaty za konsultację (50 zł brutto) jest płatna gotówką podczas konsultacji.