REGULARNY TRENING KOMUNIKACJI ŚWIADOMEJ I STOPNIA

  • Czy macie wokół siebie osoby, z którymi ciężko się Wam rozmawia, a zależy Wam na tej relacji?
  • Czy słyszycie czasem swoje myśli typu: „nie rozumiem tej kobiety”, „o co mu chodzi?” albo czytacie ze zdumionego wyrazu twarzy innej osoby: „ale w czym problem?”
  • Co zrobić, by komunikowanie się z innymi nie wytrącało nas z równowagi?
  • Jak rozmawiać, by zrozumieć  i być zrozumianym?
  • Jak, dzięki zadbaniu o swoją sferę emocjonalną, polepszyć relacje z dziećmi, małżonkiem/partnerem, rodzicami?
  • Jak słuchać i jak mówić w kontaktach z szefem, współpracownikami, klientami, by zachować dobre stosunki i wyrazić swój punkt widzenia?
  • Na co ukierunkować uwagę, by żyć pełniej i bardziej radośnie?

Jeśli choć na jedno pytanie zareagowaliście ożywieniem i zainteresowaniem - zapraszamy na REGULARNY TRENING ŚWIADOMEJ KOMUNIKACJI. Trening bazuje na Porozumieniu Bez Przemocy, czyli Nonviolent Communication - idei i metodzie opracowanej przez Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org). Przemoc jest tu rozumiana jako presja psychiczna, którą inni na nas próbują wywrzeć lub my, często nieświadomie, wywieramy na innych.

 

Dla kogo jest ten trening?

Dla wszystkich, którzy chcą się czuć bardziej spokojnie i pewnie, kiedy otwierają usta, by się wyrazić lub odbierają czyjeś słowa - czasem trudne do przyjęcia.

Szczególnie zapraszamy:

- pary, które nie zawsze się dogadują (zarówno partnerów w związkach, jak i pary typu matka-córka, ojciec-syn);

- rodziców obecnych i przyszłych;

- szefów i podwładnych, zwłaszcza osoby, których praca polega w dużej mierze na rozmawianiu z ludźmi.

Umiejętność natychmiastowego tłumaczenia komunikatów innych osób na język wolny od przemocy nazywany jest mentalnym aikido. Trening rozwija szereg umiejętności składających się na inteligencję emocjonalną, a szczególnie umiejętność empatii i rozwiązywania konfliktów.

Chcielibyście się tego nauczyć? A także tego, jak się wyrażać, aby inni chętnie z nami rozmawiali? Zapraszamy na solidny, 30-godzinny REGULARNY TRENING ŚWIADOMEJ KOMUNIKACJI I stopnia (dla początkujących). 

Kurs obejmuje 10 warsztatów, co tydzień wieczorem

Zakres tematyczny treningu:

1. Model Porozumienia Bez Przemocy (NVC-Nonviolent Communication) wg Marshalla Rosenberga: owoc najnowszej psychologii humanistycznej.

 

2. Blokady kontaktu i porozumienia. Formułowanie obserwacji bez oceny.

 

3. Empatyczne rozumienie siebie. Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i potrzeb.

 

4. Formułowanie prośby zamiast żądania. Umiejętność odbierania odmowy, zachowania spokoju i skutecznego zadbania o siebie.

 

5. Empatia wobec drugiej osoby. Nawiązywanie i utrzymanie kontaktu z uczuciami i potrzebami drugiej osoby. 

 

6. Udzielanie empatycznego wsparcia osobie trzeciej (gdy nie jesteśmy stroną konfliktu).

 

7. Wyrażanie gniewu w całej pełni bez krzywdzenia kogokolwiek. Odbieranie i wyrażanie krytyki metodą PbP.

 

8. Użycie siły w celach obronnych. Skutki stosowania kar i nagród oraz co w zamian.

 

9. Mediacje metodą Porozumienia Bez Przemocy.

 

10. Podejmowanie decyzji zgodnie z podstawowymi potrzebami. Kwiat potrzeb.

 

11. Przekazywanie potencjalnie trudnej informacji zwrotnej w sposób łatwy do przyjęcia przez drugą stronę. Wyrażanie uznania i wdzięczności.

 

12. Życie na wolności. Możliwości dalszego uczenia się. Podsumowanie uczenia się, ewaluacja.

 

*możliwa jest zmiana kolejności warsztatów zgodnie z potrzebami uczestników

 

Trening nie ogranicza się tylko do godzin spędzanych na warsztatach. Wykorzystując tygodniową przerwę między zajęciami, uczestnicy mają możliwość wprowadzania w życie kolejnych umiejętności, korzystając ze specjalnie przygotowanych materiałów do pracy własnej. Praktykowaniu od razu służą także nieformalne spotkania ćwiczeniowe uczestników (dwójkami, trójkami) w tygodniu pomiędzy zajęciami. Wprowadzanie w swoje życie codzienne elementów świadomej komunikacji daje możność obserwowania wpływu własnych zachowań na rozmaite sytuacje oraz zachowania rozmówców. W ten sposób praca warsztatowa zyskuje wzmocnienie. A na kolejnym spotkaniu można bazować na autentycznych, bieżących doświadczeniach (tych, którymi uczestnicy sami chcą się podzielić), by pod kierunkiem trenerki zauważyć w nich cenne szkoleniowo elementy.

Terminy zajęć:
TRENING potrwa od 31 stycznia 2017r. do 18 kwietnia 2017r. (z 2-tygodniową przerwą na ferie). Zajęcia  (w sumie 10 spotkań po 3 godz.) odbywać się będą raz w tygodniu - we wtorki od godz.18.00 do 21.00.

Warunki uczestnictwa:

Decyzja o uczestnictwie obejmuje cały trening. Odpłatność za trening - 1560 zł od osoby. Dopuszczamy płatność w 3-4 ratach.

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby przed dokonaniem wpłaty oraz podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury (nabywca, adres, NIP).
 

Po odbyciu całego cyklu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu TRENINGU KOMUNIKACJI ŚWIADOMEJ .

Wielkość grupy: 8 - 16 osób*

*jeśli na 5 dni przed rozpoczęciem treningu będzie zgłoszeń mniej niż minimum, będziemy kontynuować rekrutację i przesuwać datę rozpoczęcia

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie lub mailowe i przedpłata najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem treningu:
tel. (71) 348-60-30; e-mail: info@rozwijalnia.pl (prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego)

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

ROZWIJALNIA Małgorzata Sapińska
ul. Chełmońskiego 30,
51-630 Wrocław,
nr konta 63 1050 1575 1000 0023 2107 3781,
tytułem: Regularny trening komunikacji świadomej - I rata + imię i nazwisko uczestnika
O prowadzącej:

Agnieszka Pawlik, lat 42. Jako trener umiejętności osobistych i społecznych pracuje od 18 lat, w kraju i za granicą. Posiada certyfikat trenera Porozumienia bez Przemocy wydany przez The Centre for Nonviolent Communication (USA), który zdobyła po wieloletniej praktyce trenerskiej tą metodą, oraz certyfikat trenera SALTO (Belgia). Jest współtwórczynią Fundacji Życia bez Przemocy. Szkoli zespoły, osoby różnych zawodów, wyznań i narodowości. Prowadzi też Coaching Oparty na Potrzebach oraz mediacje. Jest certyfikowaną facylitatorką konferencji Open Space Technology. Dzięki m.in. umiejętnościom NVC i głębokiej empatii do siebie i innych, sama jest spełniającym się człowiekiem i matką zakochaną w swoich trzech małych synkach.

fot. Marek Grotowski


UCZESTNICY O WARSZTATACH I TRENINGACH ŚWIADOMEJ KOMUNIKACJI WG ZASAD POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W ROZWIJALNI

Oto cytaty z anonimowych ankiet nt. wartości Porozumienia:

 

„Odkrywcze było dla mnie powiązanie uczuć z potrzebami - odkryłam, że za każdą emocją stoi coś więcej i dzięki PBP można wejść na ten głębszy poziom.”

 

„Porozumienie to sposób bycia, umożliwiający bycie w kontakcie z człowieczeństwem - w sobie i w innych. [...] komunikacja, która jest czymś innym niż przerzucanie się słowami.”

 

„Pracuję nad tym, aby być w ciągłym kontakcie z samą sobą, a PBP mi bardzo pomaga. Czuję, że rozwija się i pogłębia moja relacja z synkiem i mężem.”

 

„Uzyskałam świadomość swoich potrzeb i strategii na ich spełnianie!”

 

„PBP jest językiem serca :-)”

 

„Po treningu potrafię rozwiązywać konflikty wewnętrzne, rozpoznawać swoje potrzeby i SAMA je zaspokajać, mam większe zaufanie do siebie.”

 

„Porozumienie uczy komunikacji. Teraz zamiast „Jesteś bałaganiarzem!” mówię: „Jak rzuciłeś skarpetki w kąt, zirytowałam się, bo chciałabym porządku. Proszę, zanieś je do pralki”.

 

„Po treningu mam świadomość swoich uczuć i potrzeb, mam większe sukcesy w porozumiewaniu się z partnerem, dbam o siebie, uważniej wybieram, jak spędzić swój czas.”

 

„Nauczyłam się słuchać uczuć i potrzeb drugiej osoby, docierać do tych uczuć i potrzeb, co uważam za największe osiągnięcie. Porozumienie to dla mnie olśnienie! Sposób na życie! Zaskoczenie i rozwiązanie wielu problemów!”

  

„Po treningu moje życie bardzo się zmieniło. Pogłębiłam relacje z ludźmi. Stałam się wrażliwsza i wyczulona na to, co słyszę od innych w rozmowie.”

 

„Od teraz moje życie jest wolniejsze od krzywdzących ocen i od powinności. Robię to, co chcę, co sama wybieram.”

 

„Teraz mam wiarę, że prawdziwy kontakt mogę nawiązać praktycznie z każdym.”

 

Oto cytaty z anonimowych ankiet nt. jakości poprzednich treningów:

 

„Usatysfakcjonowała mnie bardzo praca na osobistych przykładach i to, że przepracowaliśmy je do końca. Podobała mi się też szczera, nienakazowa atmosfera zajęć. Czuję się spokojny, bezpieczniejszy i pewniejszy w kwestii komunikowania moich uczuć, potrzeb i próśb. Spełniona została moja potrzeba bezpieczeństwa w rozmowie oraz samorozwoju.”

 

„W moim uczeniu się pomogło mi: usystematyzowane przekazywanie wiedzy, żywy, urozmaicony sposób przedstawiania zagadnień, umiejętność reagowania natychmiast na potrzeby osób w grupie, trafność sformułowań mimo zaskoczenia, praktyczne ćwiczenia. W związku z tym jestem rada, że wzięłam udział w treningu; wdzięczna sobie, prowadzącej i innym uczestnikom, gdyż spełniłam potrzeby rozwoju, głębszego kontaktu z ludźmi, wymiany, lekkości i radości.”

 

„Ten trening dał mi z jednej strony bardzo konkretne narzędzia, którymi mogę się posługiwać, aby lepiej kontaktować się z ludźmi i wyrażać siebie, a z drugiej strony ukazał całkowicie rewolucyjny światopogląd, dzięki któremu można być bardziej szczęśliwym. Jestem usatysfakcjonowana, pełna nadziei i zainspirowana. Spełniły się moje potrzeby rozwoju, sensu, wpływu na moje życie, wzbogacania życia innych ludzi, wspólnoty.”

 

„Trening dał mi możliwość przepracowania trudnych spraw związanych z pracą. Czuję ulgę, spokój, radość. Spełniłam swoją potrzebę bycia wysłuchaną, potrzebę szacunku i uznania.”

 

„Konkretne ćwiczenia oraz poznanie metody dały mi dużo spokoju. Spełniłam swoją potrzebę uczenia się, rozwoju.”

 

 

Oto cytaty z anonimowych ankiet nt. współpracy z Agnieszką Pawlik (trenerką):

 

„Agnieszka prowadziła zajęcia z dużą uważnością na uczestników”

 

„Podobały mi się myśli trenerki, jej pozytywne nastawienie oraz konkretne prowadzenie warsztatów: przejrzyste, wizualne.”

 

„Bardzo empatyczna osoba, kompetentna, oaza spokoju [...] umie przekazać wiedzę, zapanować nad grupą, zainteresować, zainspirować, zmotywować do rzeczy trudnych.”

 

„Ogromna lekkość i swoboda w prowadzeniu warsztatów. Dała mi dużo nadziei.”

 

„Aga, dzięki za dzisiaj, że zauważyłaś moje zagubienie, i za wsparcie.”

 

„Najbardziej empatycznie słuchająca osoba jaką poznałam! Dużo dobrej energii!”

 

„Dziękuję za twój spokój i wiarę w ludzi.”

 

„Dobra, ciepła osoba, z doświadczeniem i uwagą.”

 

„Z ogromną otwartością i poczuciem humoru, co dla mnie było darem.”

 

„Super wymowna. Całą sobą pokazuje, że Porozumienie to sposób życia; stosując je jest blisko z sobą i z drugim człowiekiem. Teraz wierzę, że to możliwe. Dziękuję, że pomagasz słońcu ogrzewać świat!”