GRUPA ROZWOJOWA DLA DZIECI "NAPRZÓD!"

To grupa przeznaczona specjalnie dla dzieci, które potrzebują wzmocnić wiarę w swoje możliwości, nauczyć się zarządzania swoim lękiem, nabyć umiejętności niezbędne do podejmowania inicjatyw i działań w grupie z innymi dziećmi.

Drogi Rodzicu, być może zauważyłeś, że Twoje dziecko:

- jest nieśmiałe,

- ma trudności w nawiązywaniu relacji z innymi dziećmi,

- jest wycofane w trakcie zajęć szkolnych,

- ma trudności podczas występów publicznych,

- czasami uskarża się na bóle brzucha, głowy, które mogą być spowodowane nadmiernym stresem,

- przestaje mówić w nieznanych dla niego miejscach i przy nowo poznanych osobach.

Chętnie pomożemy – zapraszamy Twoje dziecko do prowadzonej przez nas GRUPY WSPARCIA I ROZWOJU „NAPRZÓD!”. Będziemy razem, w przyjaznej atmosferze eksperymentować z różnymi sposobami zachowania, poznawać swoje emocje i wyrażać je w bezpieczny sposób.

W trakcie zajęć grupy rozwojowej dzieci nauczą się: współpracować ze sobą oraz poprzez doświadczenia i zabawę poznawać swoje ograniczenia i możliwości.

Oprócz działań w grupie dziecięcej przewidujemy także dwa spotkania z rodzicami, podczas których dowiedzą się Państwo, jak pomagać i wspierać swoje dziecko.

Utworzone zostaną trzy grupy rozwojowe dla dzieci w wieku:

      -7-9  lat,

      -10- 13 lat

      -13-16 lat

Cały 3-miesięczny cykl obejmuje 10 spotkań dla dzieci, raz w tygodniu, po 90 minut + dwa spotkania dla rodziców po 90 minut (pierwsze spotkanie – przed rozpoczęciem działania grupy, drugie – na zakończenie).

Rodziców, którzy są chcą, aby ich dzieci skorzystały z zajęć w grupie „NAPRZÓD!”, zapraszamy wraz z dziećmi na konsultacje wstępne ze specjalistkami (psychologiem i pedagogiem) – koszt konsultacji 100 zł. Przyjęcie do grupy jest możliwe po spotkaniu konsultacyjnym i ocenieniu funkcjonowania dziecka.

Umowa dotycząca uczestnictwa obejmuje cały 3-miesięczny cykl spotkań (dla dzieci i dla rodziców) w łącznej cenie 960 zł + konsultacja wstępna 100 zł. Płatność za uczestnictwo w grupie pobierana jest z góry, ale możliwa jest także w 3 miesięcznych ratach po 320 zł.

Miejsce spotkań:

ROZWIJALNIA - Dom Twórczego Życia
Wrocław
, ul. Chełmońskiego 30 (na Biskupinie).

www.rozwijalnia.pl

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany, gdy zbierze się minimum 6-osobowa grupa uczestników – dzieci w danej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
tel.(71) 348-60-30 lub 609-655-902  e-mail:
info@rozwijalnia.pl

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego rodzica oraz imienia, nazwiska i wieku dziecka.

Poprzestanie na udziale dziecka w zajęciach grupy rozwojowej „NAPRZÓD!”  jako jedynej formie pomocy nie gwarantuje pokonania mutyzmu lub zaburzenia lękowego.

 

Grupę prowadzą:

Aneta Jakubiec-Pińczuk – psycholog, oligofrenopedagog, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w WTTS.

Od początku mojej pracy zawodowej pracuję z rodzinami i dziećmi. Wierzę, że wychowanie dziecka oparte na szacunku i empatii pozytywnie wspiera jego rozwój. Podczas prowadzenia terapii, opieram się głównie na wspólnym znalezieniu rozwiązania, sposobu wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Anna Chanik-Kowalska – pedagog, logopeda kliniczny, doradca rodzinny, terapeuta w trakcie szkolenia w WTTS.

Z dziećmi i rodzinami pracuję od kilku lat. Fascynuje mnie świat dziecka jego złożoność i kruchość. Towarzyszę rodzinom w różnych trudnościach rozwojowych i wychowawczych, wspólnie z nimi staram się znaleźć najlepsze sposoby rozwiązania zgłaszanych problemów. Z dziećmi pracuję w gabinecie, korzystając z technik, które są dla nich bezpieczne, ciekawe i pozwalają zagłębić się w ich świat poprzez zabawę.